Wie zijn wij?

De kringloopwinkels worden vanuit een stichting bestuurd. De naam hiervan is stichting KLIMREK.
Die naam is een acroniem voor: KringLoop Is Meerwaarde Red Een Kind. Stichting KLIMREK is in 2017 opgericht.

In de statuten en het huishoudelijk reglement van KLIMREK is Red een Kind aangewezen als doelstelling van de financiële resultaten. Zowel KLIMREK als Red een Kind zijn stichtingen die vanuit een christelijke overtuiging hun werkzaamheden willen vormgeven. 
We worden gedreven door de boodschap van Jezus die heeft aangegeven dat we onze naasten moeten liefhebben. In onze moderne tijd leven we in global village, waardoor onze naaste net zo goed onze buren in de straat kunnen zijn als de mensen in centraal Afrika of Azië.
Het werk van Red een Kind blijkt keer op keer duurzaam impact te hebben in de gebieden waar gewerkt wordt. Daar willen de winkels van Kringloop voor Red een Kind graag hun ondersteuning aan geven.

Wilt u meer weten over het werk van Red een Kind? www.redeenkind.nl


KLIMREK heeft een ANBI-status verworven waardoor giften ook fiscaal aftrekbaar zijn. Uw giften kunt u kwijt op:
NL31 RABO 0323 4724 78 t.n.v. stichting KLIMREK

Doelstelling en beleid van KLIMREK zijn te vinden op: https://stichtingklimrek.wordpress.com